Showing all 10 results

Chế biến sẵn

Ba chỉ hun khói

320,000
150,000
99,000
Giảm giá!
65,000 60,000
Giảm giá!
40,000 36,000
Giảm giá!

Sản phẩm khác

Lạp sườn Tây Bắc

200,000 150,000

Đồ khô

Măng khô

110,000

Đồ khô

Thịt lợn sấy

275,000

Đồ khô

Thịt trâu sấy

360,000

Đồ khô

Trà suối Giàng

450,000