Showing all 4 results

Đồ khô

Măng khô

110,000

Đồ khô

Thịt lợn sấy

275,000

Đồ khô

Thịt trâu sấy

360,000

Đồ khô

Trà suối Giàng

450,000